Missie

De missie van ProfessiePartners is om professionals hun persoonlijke toegevoegde waarde te laten ontdekken en toe te laten passen in leven en loopbaan.

Iedere professiepartner heeft haar of zijn eigen ‘drive’, maar we vinden elkaar in deze gezamenlijke drive.

Roel van Swetselaar over zijn persoonlijke missie: “De mooiste ervaringen via Professiepartners zijn voor mij de momenten waarbij je een collega of team echt verder ziet komen. Voor mij persoonlijk gaat de missie nog wat verder. Met de opbrengsten van Professiepartners wil ik graag structureel waarde toevoegen aan een project in Zuid Afrika. Vanaf 2005 hebben we Zuid Afrika en omliggende landen een aantal keren bezocht. We zijn onder de indruk van de mooie natuur en mensen, maar ook van de complexiteit en uitdagingen in dit land. Als je denkt, dat je het begrijpt, is er altijd weer een ander gezichtspunt mogelijk of diepere laag die je nog niet kende. Wij verlangen er naar om daar kinderen en/of volwassenen te laten ontdekken hoe waardevol ze zijn!”

Levensloopbaan.jpg
Levens-loop-baan
Onderwijs.jpg
Onderwijs
Organisatieontwikkeling.jpg
Organisatieontwikkeling
G-kracht.jpg
G-kracht