top of page

"Bij onze bezinning op het functioneren van onze kerkenraad heeft Roel een heel goede, constructieve, bijdrage geleverd. Merkbaar was zijn expertise en ruime ervaring als begeleider van (beleids)processen.

 

Als inleider en gespreksleider bleek hij in staat om onze kerkenraad zijn eigen kracht te laten ontdekken. Dit heeft ons geholpen om meer persoonlijk met elkaar in gesprek te zijn en samen te groeien in het leiden van de gemeente."

Bert, predikant

G-kracht

G-kracht staat voor alles wat te maken heeft met geloof.

Veel Professiepartners hebben een christelijke achtergrond. We zijn dan ook beschikbaar om in de context van kerk of christelijke instelling na te denken over geloofsvragen. Dit kan bijvoorbeeld door een kerkenraadstraining, een visietraject of een inspirerende (s)preekbeurt. 

Ook kan dit in de onderwijscontext plaatsvinden daar waar het gaat om het vormgeven van de christelijke identiteit van een school.

Een landelijke organisatie vroeg een lezing te verzorgen voor 400 professionals over de spanning tussen de persoonlijke christelijke identiteit en het doel van de organisatie.

Een kerkenraad vroeg Professiepartners een bespreking te leiden rond een heikel thema. Met elkaar bereidden we de sessie voor om op de ochtend zelf via allerlei werkvormen te komen tot heldere criteria hoe om te gaan met...

bottom of page