top of page

"Soms zit je zelf te dicht op een probleem. Of je bent deel van het probleem… Dat overkwam ons als Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Dan heb je een

deskundige blik van buiten nodig.

Wij kregen die blik van buiten met Leo van ProfessiePartners. Hij wist in korte tijd alle betrokkenen mee te nemen, zodat er een groot draagvlak was. Leo leverde niet alleen de analyse, maar bood ons een nieuwe blik op de toekomst."

Dineke, predikante en lid begeleidingscomissie BVEG

Image by Clay Banks

Organisatieontwikkeling

Professiepartners zijn betrokken bij verschillende instellingen, scholen en kerken.

Dat kan in een rol als adviseur of als interim manager. Kenmerkend is dat we geen analyse leveren en dan gaan re-organiseren.

Wij staan naast de professionals. Waarderen en focussen op de inhoud en bedoeling van de organisatie. Met dit doel voor ogen kijken we wat echt belangrijk is en hoe dat het beste vorm krijgt.

Juist door vanaf het begin echt aandacht te hebben, bereiken we draagvlak voor wat echt nodig is in jouw organisatie. 

 

Vier stichtingen rond een leerstoel op een universiteit wilden een heldere werkstructuur zowel voor de hoogleraren als voor de sponsoren. Via een waarderend onderzoek en gesprekken met de verschillende partijen ontstond een gezamenlijk beeld. Dit is projectmatig verder uitgewerkt. Het gehele proces gebeurde onder leiding van Professiepartners

Image by Vlad Hilitanu

Een landelijk kerkgenootschap heeft enerzijds te maken met groei in grote gemeentes en anderzijds sluiten kleine gemeentes de deur. In een intensief luisterproces met sleutelfiguren werd een advies uitgebracht, dat door de commissie verwerkt is en voorgelegd werd aan de landelijke vergadering die dit overnam.

Image by Dylan Gillis
bottom of page